Kowalski, opcje! – Twórcze rozwiązywanie problemów metodą klasycznej burzy mózgów.

Burza mózgów (brainstorm session),  najczęściej stosowana metoda poszukiwania rozwiązań problemów i nowych koncepcji w biznesie. Najczęściej, też niestety realizowana błędnie i niekompletnie, co wypacza jej efektywność i sprawia, że dalece odbiega od założeń Aleksa Osborna. To właśnie Osborn, uznawany jest za

10 powodów opracowania opisów stanowisk.

10 powodów opracowania opisów stanowisk.

Opis stanowiska to podstawowe i niezbędne narzędzie zarządzania personelem w każdej organizacji. Wskazuje cel pracy, miejsce w strukturze organizacji, relacje z innymi pracownikami, zadania, odpowiedzialność, uprawnienia i kompetencje na poziomie pojedynczego stanowiska. Rzetelnie przygotowany, zatwierdzony przez przełożonych i zaakceptowany przez pracownika