10 powodów opracowania opisów stanowisk.

10 powodów opracowania opisów stanowisk.

Opis stanowiska to podstawowe i niezbędne narzędzie zarządzania personelem w każdej organizacji. Wskazuje cel pracy, miejsce w strukturze organizacji, relacje z innymi pracownikami, zadania, odpowiedzialność, uprawnienia i kompetencje na poziomie pojedynczego stanowiska. Rzetelnie przygotowany, zatwierdzony przez przełożonych i zaakceptowany przez pracownika